1 КУРС


Фізика з основами фізики Землі Програма І.Г. Черваньов

Загальне землезнавство Анотація Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Метеорологія та кліматологія Анотація Програма Матеріали C.І. Решетченко

Загальна гідрологія Анотація (укр) (eng) (рус) Програма Матеріали В.Г. Клименко

Ґрунтознавство і біогеографія Анотація Програма Матеріали Ю.І. Прасул О.І. Сінна

Топографія з основами геодезії Анотація Програма Матеріали В.А. Пересадько

Вступ до фаху Програма Матеріали В.Г. Клименко


2 КУРС


Основи комп’ютерної графіки Програма Н.О. Бубир

Основи наукових досліджень Програма Матеріали Ю.І. Прасул

Геоморфологія та палеогеографія Програма Матеріали Л.Б. Поліщук

Ландшафтознавство Анотація Програма Матеріали О.О. Жемеров

Картографія Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Дистанційне зондування Землі Анотація Програма Матеріали В.С. Попов

Фізична географія материків і океанів Анотація Програма А.М. Байназаров

Рекреаційна географія Анотація Програма Матеріали Ю.І. Прасул


3 КУРС


Фізгеографія України Анотація (укр) (eng) (рус) Програма Матеріали В.Г. Клименко

Методика викладання географії Програма О.О. Жемеров

Педагогіка Програма

Основи геоекології І.Г. Черваньов

Виробнича практика Програма Н.В. Свір Н.В. Попович


4 КУРС


Основи викладання географії Програма О.О. Жемеров

ГІС в географії Програма О.І. Сінна

Географія рекреації і туризму Програма К.Б. Борисенко

Основи моделювання з фізичної географії Програма Л.Б. Поліщук

Основи економіки в школі Програма Н.О. Бубир

Основи кадастру Програма Н.О. Бубир

Картографічний метод дослідження Анотація Програма Матеріали Н.В. Попович

Природна та історико-культурна спадщина Програма Ю.І. Прасул

Фаховий практикум В.С. Попов

Географічне середовище в Україні Програма Матеріали В.Г. Клименко

Педагогічна практика Програма О.О. Жемеров