1 КУРС


Загальне землезнавство Анотація Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Метеорологія та кліматологія Анотація Програма Матеріали C.І. Решетченко

Загальна гідрологія з основами океанології Анотація (укр) (eng) (рус) Програма Матеріали
В.Г. Клименко

Ґрунтознавство і біогеографія Анотація Програма Матеріали Ю.І. Прасул О.І. Сінна

Топографія з основами геодезії Анотація Програма Матеріали В.А. Пересадько


2 КУРС


Основи наукових досліджень Програма Матеріали Ю.І. Прасул

Геоморфологія та палеогеографія Програма Матеріали Л.Б. Поліщук

Ландшафтознавство Анотація Програма Матеріали О.О. Жемеров

Картографія Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Дистанційне зондування Землі Анотація Програма Матеріали О.Л. Агапова

Фізична географія материків і океанів Анотація Програма А.М. Байназаров

Рекреаційна географія Анотація Програма Матеріали Ю.І. Прасул

Шкільна географія та економіка (заочн.) Анотація Програма

Педагогічний менеджмент і моніторинг якості освіти (заочн.) Анотація Програма О.О. Жемеров


3 КУРС


Фізгеографія України Анотація (укр) (eng) (рус) Програма Матеріали В.Г. Клименко

Основи викладання географії Анотація Програма Матеріали О.О. Жемеров

Педагогіка Програма


4 КУРС


Клімат і гідрологія України Програма Матеріали C.І. Решетченко В.Г. Клименко

Новітні теорії в географії Програма Матеріали

Географічне краєзнавство і туризм Анотація Програма Матеріали

Основи раціонального природокористування і охорони природи Програма Матеріали Л.Б. Поліщук

Теорія і методологія географічної науки Анотація Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Основи географічного моделювання Програма Матеріали Л.Б. Поліщук

Шкільна географія і економіка в школі Анотація Програма Матеріали

Основи кадастру Анотація Програма

Педагогічний менеджмент Анотація Програма Матеріали О.О. Жемеров

Геоморфологія і геологія України Анотація Програма Матеріали О.О. Жемеров

Картографічний метод дослідження Програма

Природна та історико-культурна спадщина Програма Ю.І. Прасул