1 КУРС


Фізика з основами фізики Землі
Загальне землезнавство
Метеорологія та кліматологія
Загальна гідрологія
Ґрунтознавство і біогеографія
Топографія з основами геодезії
Вступ до фаху
Загальна геологія
Навчальна природничо-наукова практика


2 КУРС


ГІС в географії
Картографія
Основи комп’ютерних технологій
Основи наукових досліджень
Геоморфологія та палеогеографія
Геоморфологія з основами загальної геології
Ландшафтознавство
Дистанційне зондування Землі
Фізична географія материків і океанів
Рекреаційна географія
Основи картографії та геоінформатики (міжфак)
Навчальна професійно-орієнтована практика


3 КУРС


Основи фотограмметрії та 3D-моделювання
Фізична географія України
Основи геоекології
Методика навчання географії
Виробнича практика
Турисько-краєзнавча практика (ГРіТ)


4 КУРС


Обробка даних БПЛА
Основи розробки баз геоданих
Мобільні та польові ГІС
Клімат Землі
ГІС в географії
Краєзнавство і регіональний туризм (ГРіТ)
Краєзнавство і регіональний туризм
Основи раціонального природокористування
Шкільна географія
Основи моделювання в географії
Географічні основи кадастру
Картографічний метод дослідження
Природна та історико-культурна спадщина
Фаховий практикум
Географічне середовище України
Геоекологічна експертиза території
Спортивно-оздоровчий туризм
Природно-ресурсний потенціал України(ГРіТ)
Курсова робота за фахом
Педагогічна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи

Програми Атестаційних Екзаменів 2022:
«Картографія, геоінформатика і кадастр»
«Географія рекреації та туризму»
«Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів»
«Географія» (заочна форма навчання)


ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ
НАСКРІЗНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК БАКАЛВАРІВ


Архів дисциплін бакалаврського рівня