Витяг з протоколу №14 засідання Вченої ради факультету геології, географії, рекреації і туризму від 31 серпня 2020 року


1 КУРС


Фізика з основами фізики Землі Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Загальне землезнавство Анотація Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Метеорологія та кліматологія Анотація Програма Матеріали C.І. Решетченко

Загальна гідрологія Анотація (укр) (eng) (рус) Програма Матеріали В.Г. Клименко

Ґрунтознавство і біогеографія Анотація Програма Матеріали Ю.І. Прасул О.І. Сінна

Топографія з основами геодезії Анотація Програма Матеріали В.А. Пересадько

Вступ до фаху Програма Матеріали В.Г. Клименко

Природнича географія Програма Матеріали C.І. Решетченко Б.О. Шуліка

Навчальна природничо-наукова практика Програма Зміни до програми C.І. Решетченко


2 КУРС


Основи комп’ютерної графіки Програма Матеріали Н.О. Бубир

Основи наукових досліджень Програма Матеріали Ю.І. Прасул

Геоморфологія та палеогеографія Програма Матеріали Л.Б. Поліщук

Ландшафтознавство Анотація Програма Матеріали О.О. Жемеров О.І. Сінна

Картографія Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Дистанційне зондування Землі

Фізична географія материків і океанів Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Рекреаційна географія Анотація Програма Матеріали Ю.І. Прасул

Навчальна професійно-орієнтована практика Програма Матеріали К.Б. Борисенко В.С. Попов Б.О. Шуліка


3 КУРС


Фізгеографія України Анотація (укр) (eng) (рус) Програма Матеріали В.Г. Клименко

Методика викладання географії Програма Матеріали О.О. Жемеров

Педагогіка Програма Матеріали Т.В. Лутаєва

Основи геоекології Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Виробнича практика Програма Зміни до програми Н.В. Свір Н.В. Попович


4 КУРС


Основи викладання географії Програма О.О. Жемеров

ГІС в географії Програма Матеріали О.І. Сінна

Географія рекреації і туризму Програма Матеріали К.Б. Борисенко

Основи моделювання з фізичної географії Програма Матеріали Л.Б. Поліщук

Основи економіки в школі Програма Матеріали Н.О. Бубир

Основи кадастру Програма Матеріали Н.О. Бубир

Картографічний метод дослідження Анотація Програма Матеріали Н.В. Попович

Природна та історико-культурна спадщина Програма Матеріали Ю.І. Прасул

Фаховий практикум Програма Матеріали В.С. Попов

Географічне середовище в Україні Програма Матеріали В.Г. Клименко

Педагогічна практика Програма О.О. Жемеров