1 КУРС


Вступ до фаху
Ґрунтознавство і біогеографія
Загальна геологія
Загальна гідрологія
Загальне землезнавство
Метеорологія та кліматологія
Топографія з основами геодезії
Навчальна природничо-наукова практика
Фізика з основами фізики Землі


2 КУРС


Геоморфологія з основами загальної геології
Геоморфологія та палеогеографія
ГІС в географії
Дистанційне зондування Землі
Загальна та вікова психологія
Картографія
Ландшафтознавство
Навчальна професійно-орієнтована практика
Основи комп’ютерних технологій
Рекреаційна географія
Фізична географія материків і океанів


3 КУРС


Виробнича практика
Методика навчання географії
Основи геоекології
Основи фотограмметрії та 3D-моделювання
Оцінка природних умов і ресурсів (ГПтСТР)
Турисько-краєзнавча практика (ГРіТ)
Фізична географія України


4 КУРС


Аналіз даних дистанційного зондування Землі (КГіК)
Бази геоданих та основи програмування у ГІС (КГіК)
Базові моделі і методи вивчення геосфер (ГРіТ)
Виробнича практика (ФГМіК, КГіК)
Галузеві кадастри України (КГіК)
Геоекологічна експертиза території
ГІС в географії (ГРіТ)
Дистанційні технології в навчанні (ГПтСТР)
Картографічний метод дослідження
Клімат Землі (ФГМіК)
Краєзнавство і регіональний туризм
Курсова робота за фахом
Методика спортивно-туристської роботи (ГПтСТР)
Моніторинг довкілля (ФГМіК)
Основи земельного кадастру
Основи кадастру (ФГМіК)
Раціональне використання природних ресурсів
Основи раціонального природокористування і охорона природи (КГіК)
Педагогічна практика
Переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи
Природна та історико-культурна спадщина (ГРіТ)
Природні умови і природні ресурси України (ГРіТ)
Проектування, укладання і художнє оформлення карт (КГіК)
Спортивний туризм та орієнтування

Програми Атестаційних Екзаменів 2022:
«Картографія, геоінформатика і кадастр»
«Географія рекреації та туризму»
«Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів»
«Географія» (заочна форма навчання)


ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ
НАСКРІЗНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК БАКАЛВАРІВ


Архів дисциплін бакалаврського рівня