Викладач Владислав Сергійович Попов
Кредити ECTS 3
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму»

Опис
Дистанційне зондування Землі – це прикладна дисципліна, що займається питаннями отримання отримання інформації про нашу планету безконтактним способом, шляхом зйомки її з літаків, дронів, супутників. В результаті вивчення дисципліни «Дистанційне зондування Землі» студент повинен добре засвоїти різні методи використання даних дистанційного зондування для цілей дослідження території. В процесі вивчення дисципліни студент повинен отримати навички використання певних програм з обробки даних дистанційного зондування. За результатами обробки студент повинен уміти робити висновки і створювати карти різних об’єктів і явищ, що відображені на знімках.


Розширений план лекцій


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.