Викладач Наталія Вікторівна Свір
Наталія Валеріївна Попович
Кредити ECTS 7
Програма 2019-2020 Зміни до програми
2020-2021 (ГМК) 2020-2021 (ГКК) Зміни до програми
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Мета виробничої практики – поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення циклу дисциплін за роки навчання, і відпрацювання набутих і здобуття нових вмінь і навичок за спеціальністю шляхом ознайомлення з виробничими, науковими та освітніми установами, організаціями, підприємствами географічної та картографічної галузей, безпосередньої роботи в них, а також збір матеріалу за темою науково-дослідної роботи.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.