Викладач Анатолій Михайлович Байназаров
Наталія Валеріївна Попович
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021
2022-2023
2023-2024

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є: засвоєння студентами основ роботи з географічними картами, атласами та іншими картографічними творами, ознайомлення з перспективами розвитку картографічної науки та виробництва. Цей курс формує картографічний світогляд майбутніх спеціалістів-географів.


Розширений план лекцій


Розширений план лабораторних робіт


Приклад контролю


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.