Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 3
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи в освітніх та виробничих закладах, а саме розкриття питань організації процесу наукової діяльності стосовно кожної спеціалізації, набуття загальної наукової культури, опанування елементів дослідницької діяльності, організації та методики наукової
творчості.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.