Викладач Олена Леонтіївна Агапова
Кредити ECTS 5
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення теоретико-методичних підвалин природничо-географічного моделювання, методів дослідження структури, динаміки та стану природничих геосистем, зв’язків і процесів усередині них, між ними та із зовнішнім середовищем, у тому числі за допомогою природничо-географічних моделей.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.