Викладач Ігор Григорович Черваньов
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”; “Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток”; “Картографія, геоінформатика і кадастр”; “Географія рекреації та туризму”; “Географія, економічна та краєзнавчо-туристична робота”; “Географія, природознавство та спортивно-туристська робота”

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є послідовне вивчення студентами фундаментальних фізичних законів для розуміння й пояснення загальних закономірностей природи у їхніх проявах в специфічних умовах земної поверхні та надр планети, що є необхідним для подальшого вивчення процесів, що протікають в геосферах у їх системній взаємодії.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.