Завантажити приклад титульної сторінки для кваліфікаційної роботи

Завантажити приклад заяви

Завантажити приклад завдання на кваліфікаційну роботу студента

Завантажити приклад подання голові екзаменаційної комісії

Завантажити порядок виступу