Завантажити приклад титульної сторінки для кваліфікаційної роботи (денне відділення)

Завантажити приклад титульної сторінки для кваліфікаційної роботи (заочне відділення)