Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Кредити ECTS 3
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія, природознавство та спортивно-туристська робота”

Опис
Мета – полягає у формуванні в студентів фахового розуміння про особливості використання природних ресурсів у сучасний період, основні геоекологічні проблеми. Навчити оцінювати природне середовище і визначати ступінь придатності або сприятливості його з точки зору суспільних потреб, це одна із форм відображення взаємовідносин між природою і суспільством. Проблеми оцінки природних умов і ресурсів займають одне з головних місць в сучасній прикладній географії та інженерній геології.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.