Положення про кафедру фізичної географії та картографії

Положення про навчальну лабораторію фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені Г.П. Дубинського

Положення про навчальну лабораторію топографії, картографії та геоінформаційних технологій

Положення про навчальну лабораторію геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі кафедри