Викладач Update pending
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство», «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про географію як науку, навчальну дисципліну і спеціальність, предметне поле її спеціальних та галузевих теорій, структуризацію сучасної географії, історію становлення і розвитку географії як науки, місце географії у сучасному світі та роль географа у прикладних дослідженнях.


Розширений план лекцій


Розширений план семінарських занять


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.