Викладач Федосєєв Віталій Альфредович
Кредити ECTS 4
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни «Загальна та вікова психологія)» – інтеграція та систематизація психологічних знань щодо механізмів організації та функціонування психічного апарату людини та розвитку особистості, що є підставою для розвитку професійних компетенцій майбутнього фахівця у галузі середньої освіти. Програма складається з 2-х розділів: 1) загальна психологія; 2) вікова психологія.