Викладач Решетченко Світлана Іванівна
Кредити ECTS 6
Програма 2022-2023
2023-2024

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення циклу дисциплін за роки навчання, і відпрацювання набутих і здобуття нових вмінь і навичок за спеціальністю шляхом ознайомлення з виробничими, науковими та освітніми установами, організаціями, підприємствами географічної та картографічної галузей, безпосередньої роботи в них, а також збір матеріалу за темою науково-дослідної роботи.