Викладач Віліна Анатоліївна Пересадько
Кредити ECTS 5
Програма 2017-2018
2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Геологія», «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр» , «Географія рекреації та туризму», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота», «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична_робота», «Геологія, пошук і розвідка корисних копалин», «Прикладна гідрогеологія», «Геологія нафти і газу»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є – здобуття знань про топографічну карту, як засіб відображення земної поверхні, що відрізняється повнотою, достовірністю і точністю та вивчення основних топографо-геодезичних знімань, як способів створення і використання топографічних карт при вирішення наукових, навчальних та інженерно-технічних задач.


Розширений план лекцій


Розширений план лабораторних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.