Викладач Валентина Григорівна Клименко
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021
2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія», «Економічна та соціальна географія», «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою навчальної дисципліни «Фізична географія України» є вивчення природнотериторіальних, природно-аквальних комплексів України та їх компонентів; вивчення історії формування території України, історії вивчення природи і розвитку вітчизняної фізико-географічної науки; загальних особливостей компонентів природи, ландшафтної структури і фізико-географічного районування; виявлення регіональних особливостей природних умов України; аналіз екологічних питань стану довкілля і охорона природи, виявлення структури природоохоронного фонду та раціональне використання.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Захищена секція

Цей контент заблоковано паролем. Будь-ласка, авторизуйтеся для разблокування матеріалів.