Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Географія, природознавство та спортивнотуристська робота», «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

Опис
Метою навчальної дисципліни «Фізична географія України» є вивчення природнотериторіальних, природно-аквальних комплексів України та їх компонентів; вивчення історії формування території України, історії вивчення природи і розвитку вітчизняної фізико-географічної науки; загальних особливостей компонентів природи, ландшафтної структури і фізико-географічного районування; виявлення регіональних особливостей природних умов України; аналіз екологічних питань стану довкілля і охорона природи, виявлення структури природоохоронного фонду та раціональне використання.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.