Викладач Світлана Іванівна Решетченко
Кредити ECTS 4
Програма 2021-2022
2022-2023
2023-2024 (обов.) 2023-2024 (вибір.)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”, “Географія, природознавство та спортивно-туристська робота”

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів уявлень про роль кліматоутворювальних факторів у формуванні клімату планети, процеси у системі атмосфера-океан-суходіл, розуміння можливих змін клімату при змінах кліматоутворювальних процесів та факторів.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.