Викладач Наталія Вікторівна Свір
Кредити ECTS 4
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є: полягає у підвищенні інформатично-комунікативної компетентністі здобувачів освіти, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет- технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації, необхідних для організації дистанційного навчання в освітній установі.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.