Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 3
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Картографія, геоінформатика і кадастр”

Опис

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення з видами і типами кадастрів як систематизованих джерел геоданих, вивчення складових частин та особливостей ведення кадастрів природних ресурсів, містобудівного та інших кадастрів держави з метою отримання достовірних і необхідних даних для організації раціонального природокористування, ознайомлення з основними законодавчими та нормативними документами, що регламентують функціонування галузевих кадастрів.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.