Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 4
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів, що опановують професію вчителя географії і набувають навички позакласної роботи з географії, фахового світогляду, базових професійних, організаційних, педагогічних, методичних теоретичних знань та практичних навичок, сучасних концепцій, понять, методів та технологій організації спортивно-туристської роботи, необхідних для фахової діяльності в туристичних осередках, освітніх закладах з учнівською молоддю на посадах керівника гуртка / секції зі спортивного туризму чи орієнтування, організатора масової спортивно-туристської роботи.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.