Викладач Ігор Григорович Черваньов
Кредити ECTS 3
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування екологічних знань, розвиток екологічного мислення студентів, якими передбачаються загальне розуміння сучасних екологічних проблем держави і світу, усвідомлення їх важливості, актуальності й універсальності, здатність застосовувати екологічні знання і набуті уміння в оцінках людської діяльності.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.