Науково-дослідна лабораторія гідрометеорологічно-меліоративного монітирингу. Історія досліджень.

Науково-дослідна лабораторія гідрометеорологічного моніторингу при кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету заснована проф.Г.П.Дубинським у 1948 році. Науковим керівником лабораторії з 1989 р. є доцент Ю.Ф.Кобченко. Тематикою наукових досліджень лабораторії були гідрометеорологічні проблеми сільськогосподарського виробництва у різних регіонах України. За останній період об`єктом дослідження вибрана територія Харківської області і зокрема територія Травянської зрошувальної системи, де близько тридцяти років діє науковий стаціонар науково-дослідної лабораторії гідрометеорологічного моніторингу кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету. Дослідження, що проведені у рамках наукової роботи носять як науково-методичний характер, так і мають прикладне значення для різних галузей господарства і зокрема для розвитку сільського господарства. Предметом дослідження є вивчення атмосферних процесів, що лежать в основі розвитку кліматичних явищ, які є необхідною ланкою дослідження взаємодії клімату з іншими елементами географічного середовища. Аналіз погодно-кліматичних умов методом комплексної кліматології у конкретних географічних умовах необхідний також у компелексі досліджень по розробці методів прогнозуваня формування атмосферних процесів і їх впливу на виробничу діяльність людини. Змістом науково-дослідних робіт по данній темі є розробка наукових i методичних питань, пов’язаних з оцінкою ролі фітопогодних комплексів природно-агромеліоративної системи в процесі формування біомаси i врожаю сільськогосподарських культур.

У результаті наукових досліджень природно-агромеліоративних систем різних природних зон України розроблені геофізичні основи формування посушливо-суховійних явищ на Україні, запропонований метод оціночних досліджень і виконана меліоративна оцінка природних комплексів Лівобережної України. Розроблені теоретичні і методичні основи нового наукового напрямку у агрометеолології – учення про фітопогодний комплекс. Його фундаментальними засадами є системний підхід до вивчення наукових і прикладних проблем впливу навколишнього середовища і зокрема погодних умов на вегетацію сільськогосподарських культур, розвиток біомаси і формування врожаю культур.

Лабораторія тематичного картографування Харківської області

Лабораторія була заснована професором Левицьким І. Ю.

Лабораторія надала велику допомогу у становленні і розвитку тематичного картографування Молдови, Вірменії, Білорусії, Московської та Харківської областей. Лабораторією було розроблено серію експериментальних стінних карт сучасного і перспективного використання земельних ресурсів республік (Молдова, Вірменія), адміністративного району (Червенський район Білорусії), великомасштабні атласи адміністративного району (Митищенський район Московської області), район агропромислового комплексу (Волоколамський район Московської області), земельних ресурсів (Наірійського району Вірменії), атлас земельного кадастру республіки Вірменія.

З 2000 по 2001 р.р. проводилась наукова робота з інформаційно картографічного забезпесення розвитку регіонів України в умовах економічної реформи. Під час виконання роботи було обгрунтовано структуру і зміст науково-довідкових атласів Харківської області, великого промислового міста (м. Харків) і адміністративного району (Великобурлуцький район Харківської області), розроблено макети атласів, зміст карт атласів, та методи зображення явищ, що підлягають картографуванню. Виконані роботи по цій темі на той час не мали аналогів в Україні.

Під час роботи над темою “Розробка наукових основ великомасштабного еколого-природоохоронного картографування адміністративних районів, промислових і сільськогосподарських підприємств” було розроблено і створено еколого-природоохоронні карти сільськогосподарських та промислових підприємств, а також адміністративних районів та міст обласного підпорядкування.

Кінцевим результатом роботи по темі “Системне комплексне картографування регіонів України в умовах їх сталого розвитку” стало створення експерементального зразка оригінального комплексного атласу адміністративної області (на прикладі Харківської області).

З 2008 року лабораторія почала працювати над новою темою “Інформаційно-картографічне забезпечення модернізації і реформування регіональних ланок освітнього комплексу України”.

На сьогоднішній день лабораторія використовує сучасне комп’ютерне забезпечення і географічні інформаційні системи і технології.