Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023
2023-2024

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів, що опановують професію географів, фахового світогляду, базових теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи в освітніх, наукових та виробничих закладах туристичного спрямування, а саме ознайомлення з системою наукових знань про природну та історико-культурну спадщиною світу та окремих регіонів, її значенням у житті суспільства; усвідомлення й розуміння проблем збереження та використання спадщини, виховання поваги, дбайливого й відповідального ставлення до культурної і природної спадщини.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.