Викладач Олег Юрійович Селіверстов
Кредити ECTS 8
Програма 2022-2023
2023-2024

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування основ знань з геопросторових баз даних та практичних навичок з ГІС-програмування з урахуванням новітніх підходів розробок в цій галузі; опанування технології відкритих бібліотек геообробки OGR/GDAL.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.