Спеціальність «014.07 Середня освіта (Географія)» галузі знань «01 Освіта»

Спеціальність «106 Географія»

Спеціальність «103 Науки про Землю»


Протокол спільного засідання робочих груп кафедри з розробки освітньо-професійних програм від 23.12.2021 р.