Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021
2022-2023(ФГ, КГіК) 2022-2023(ГРіТ)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів»; «Картографія, геоінформатика і кадастр»; «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування базових знань в галузі рекреаційної географії, опанування практичних умінь оцінки рекреаційних територій, дослідження міжнародних напрямків рекреаційних потоків. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами основних понять та термінів, змісту і теорії рекреаційної географії, основ оцінки рекреаційних ресурсів та територій, отримання навичок рекреаційного дослідження територій, проведення робіт рекреаційного аналізу місцевості з використанням класичних методів та сучасного програмного забезпечення, оволодіння загальними принципами дослідження макрорегіональних територіально-рекреаційних систем.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.