Викладач Наталя Олександрівна Бубир

Кредити ECTS 7
Програма 2020-2021 Зміни до програми

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Мета виробничої практики – поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення циклу дисциплін за роки навчання, і відпрацювання набутих і здобуття нових вмінь і навичок за спеціальністю шляхом ознайомлення з виробничими, науковими та освітніми установами, організаціями, підприємствами географічної і туристичної галузей, безпосередньої роботи в них, а також збір матеріалу за темою науково-дослідної роботи.


Навчальні матеріали


Захищена секція

Цей контент заблоковано паролем. Будь-ласка, авторизуйтеся для разблокування матеріалів.