Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 3 (106 Денна), 4 (014.07 Денна, 106 Заочна)
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів-географів, що опановують професію географів-туризмознавців, фахового світогляду, базових теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи в освітніх закладах в рамках туристичної роботи на посадах заступника керівника ступеневого спортивного походу з різних видів туризму, інструктора спортивного туризму (за умови проходження сертифікації та залікового походу), а саме комплексне ознайомлення з теорією і практикою проведення спортивних подорожей та спортивного орієнтування, що дозволить правильно оцінити практичну доцільність їх організації та проведення в обраному районі з урахуванням рекреаційної та пізнавальної цінності території та дотримання вимог безпеки.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.