Навчальна лабораторія фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г.П. Дубинського

Навчальна лабораторія веде свою історію від навчальної лабораторії фізичної географії, що була організована у 1977 р. за ініціативою професора Георгія Петровича Дубинського. У 1991 році рішенням Вченої ради геолого-географічного факультету лабораторії присвоєно ім`я професора Г.П. Дубинського ( протокол №4 від 29 березня 1991 року). У складі лабораторії функціонує два сектори: сектор фізичної географії та геоекології і сектор ґрунтознавства (ауд. 4-71) та сектор методики викладання географічних дисциплін (ауд. 4-73).

У 2009 році після об’єднання навчальної лабораторії фізичної географії та геоекології імені професора Г.П. Дубинського, навчальної лабораторії ґрунтознавства та навчальної лабораторії методики викладання географічних дисциплін — лабораторія отримала назву навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г.П. Дубинського (Наказ № 1701-1/149 від 31.08.2009 р.).

Завідувач лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г.П. Дубинського Борисенко Катерина Борисівна (ауд. 4-71).

Завантажити графік роботи ауд. 4-73 у форматі PDF

Завантажити графік роботи ауд. 4-71 у форматі PDF


Навчальна лабораторія топографії, картографії та геоінформаційних технологій

Лабораторія утворена 2009 року шляхом об’єднання навчальної лабораторії топографії та катографії (утворена 1979 року) та навчальної лабораторії геоінформаційних технологій (утворена 2001 року), з метою приведення у відповідність штатного розпису навчальних лабораторій і згідно рішення Вченої ради університету (протокол № 9 від 30.06.2009 р.) та рішення комісії з питань оптимізації Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (протокол № 6/1 від 15. 06.2009 р.). (Наказ № 1701-1/149 від 31.08.2009 р. «Про об’єднання лабораторій кафедри фізичної географії та картографії»).

У складі лабораторії функціонує сектор топографії та картографії (ауд. 4-69) та геодезична камера для зберігання та видачі картографо-геодезичних приладів і приладь та майстерня з їх ремонту.

Завідувач лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій
Салімон Вікторія Миколаївна (ауд. 4-69).

Завантажити графік роботи ауд. 4-69 у форматі PDF


    

Навчальна лабораторія геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі

Лабораторія створена у 2016 році на базі лабораторії природних ресурсів і менеджменту альтернативної енергетики та сектору геоінформаційних технологій лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій.

Завідувач лабораторії геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі Попов Владислав Сергійович (ауд. 4-68).

Завантажити графік роботи ауд. 4-68 у форматі PDF