Навчальна лабораторія фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г.П. Дубинського


Навчальна лабораторія топографії, картографії та геоінформаційних технологій


Навчальна лабораторія геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі