Викладач Олександр Олегович Жемеров
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Мета педагогічної практики – навчити студентів самостійно і творчо застосовувати набуті в університеті знання і вміння під час викладання географічних дисциплін і спецкурсів у школах та в інших закладах середньої освіти, проведення у цих закладах різноманітної навчально-методичної, науково-методичної та виховної роботи.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.