МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ


106. Географія. Освітня програма “Географія”


Геосистемний моніторинг
Глобальні проблеми сучасності
Управління науковими проєктами
Геоіконіка
Основи ГІС-аналізу
Практикум: прикладні географічні дослідження
Кадастр і моніторинг земель
Тематичне картографування
Фундаментальні проблеми землезнавства
Педагогічний менеджмент
Прикладна ландшафтна екологія
Виробнича практика
Асистентська практика
Підготовка кваліфікаційної роботи


106. Географія. Освітня програма “Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі”


Геоіконіка
Управління науковими проєктами
Дистанційні методи в геомоніторингу
Глобальні проблеми сучасності
Основи ГІС-аналізу
Практикум: прикладні географічні дослідження
Кадастр і моніторинг земель
Тематичне картографування
Фундаментальні проблеми землезнавства
Онлайн ГІС-сервіси
Асистентська практика
Підготовка кваліфікаційної роботи


014.07 Середня освіта (географія)


Глобальні проблеми сучасності
Психологія і педагогіка середньої профільної освіти Програма 18-19
Педтехнології профільної середньої освіти та туристської роботи
Людина і природа
Педагогічний менеджмент
Тематичне картографування
Туристська робота в школі
Фундаментальні проблеми землезнавства
Управління освітнім процесом
Практикум: прикладні географічні дослідження
Науково-педагогічна практика
Виробнича (педагогічна) практика
Переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи


НАСКРІЗНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК МАГІСТРІВ


Архів дисциплін магістерського рівня