1 КУРС МАГІСТРАТУРИ


106. Географія. Освітня програма «Географія»


Геосистемний моніторинг Програма І.Г. Черваньов

Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш

Управління науковими проектами Анотація Програма Матеріали Н.О. Бубир Н.В. Попович

Геоіконіка Програма Матеріали В.А. Пересадько

Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали О.І. Сінна

Практикум: прикладні геогр. дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Кадастр і моніторинг земель Програма В.М. Опара

Тематичне картографування Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма І.Г. Черваньов

Педагогічний менеджмент Програма Матеріали О.О. Жемеров

Виробнича практика Програма Матеріали А.М. Байназаров


106. Географія. Освітня програма «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»


Картографічне обґрунтування територіального планування Анотація Програма Н.В. Попович

Управління науковими проектами Анотація Програма Матеріали Н.О. Бубир Н.В. Попович

Дистанційні методи в геомоніторингу Анотація Програма Матеріали О.Л. Агапова

Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш

Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали 18-19 Матеріали 19-20 О.І. Сінна

Практикум: прикладні геогр. дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Кадастр і моніторинг земель Програма В.М. Опара

Тематичне картографування Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма І.Г. Черваньов

Онлайн ГІС-сервіси Програма О.І. Сінна В.С. Попов


014.07 Середня освіта (географія)


Глобальні проблеми сучасності Програма 18-19 Програма 19-20 С.М. Куліш

Психологія і педагогіка середньої профільної освіти Програма 18-19

Організація туристичної діяльності Програма 18-19 Програма 19-20 Ю.І. Прасул

Педагогічні технології профільної середньої освіти Програма 18-19 Програма 19-20 О.О. Жемеров

Людина і природа Програма 18-19 Програма 19-20 Матеріали Н.О. Бубир

Педагогічний менеджмент Програма 18-19 Програма 19-20 Матеріали О.О. Жемеров

Управління науковими проектами Анотація Програма Матеріали Н.О. Бубир Н.В. Попович

Тематичне картографування Анотація Програма 18-19 Матеріали А.М. Байназаров

Туристська робота в школі Програма 19-20 С.І. Решетченко

Теорія і метолологія географічної науки Програма 18-19 І.Г. Черваньов

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма 18-19 Програма 19-20 І.Г. Черваньов

Практикум: прикладні геогр. дослідження Програма 18-19 Програма 19-20 Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Управління освітнім процесом Програма 19-20 С.М. Куліш С.І. Решетченко

Науково-педагогічна практика Програма 18-19

Виробнича (педагогічна) практика Програма 18-19

Переддипломна практика Програма 19-20

Підготовка кваліфікаційної роботи Матеріали


106. Географія. Освітня програма «Географія рекреації і туризму»


Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали 18-19 Матеріали 19-20 О.І. Сінна

Музеєзнавство Програма О.О. Жемеров

Картографічний метод в географії рекреації та туризму |Анотація| |Програма|

Організація туристичної діяльності |Анотація| |Програма|

Рекреаційне природокористування |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Спортивно-оздоровчий туризм |Анотація| |Програма|


106. Географія. Освітня програма «Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування»


Клімат великого міста Програма Матеріали С.І. Решетченко

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма І.Г. Черваньов

Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш

Теорія геозображень Програма В.А. Пересадько

Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали 18-19 О.І. Сінна

Ландшафтне планування та проектування Програма Матеріали Н.В. Максименко

Педагогічний менеджмент Програма Матеріали О.О. Жемеров

Практикум: прикладні географічні дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Тематичне картографування Програма Матеріали А.М. Байназаров

Теорія і методологія географічної науки Програма І.Г. Черваньов

Кадастр і моніторинг земель Програма Матеріали В.М. Опара

Виробнича практика Програма Матеріали А.М. Байназаров

Асистентська практика Програма

Науково-дослідницька практика Програма

Геокібернетика Анотація О.І. Сінна

ГІС у землеустрої та кадастрі Анотація

Оптимізація природного середовища Анотація Л.Б. Поліщук

Географічний практикум Анотація Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Зміни клімату урбанізованих територій Анотація С.І. Решетченко

Педагогічні технохнології вищої школи Анотація О.О. Жемеров

Підготовка кваліфікаційної роботи Матеріали