5 КУРС


106. Географія. Спеціальність «Географія»


Теорія геозображень Анотація Програма Матеріали В.А. Пересадько

Дистанційні методи в геомоніторингу Анотація Програма Матеріали О.Л. Агапова

Клімат великого міста Програма Матеріали С.І. Решетченко

Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш

Основи ГІС-аналізу Анотація Програма О.І. Сінна

Практикум: прикладні географічні дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Кадастр і моніторинг земель Програма В.М. Опара

Тематичне картографування Анотація Програма Матеріали О.Л. Агапова

Раціональне використання і охорона земельних ресурсів |Програма|

Екологія людини |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Географічне прогнозування |Анотація| |Програма|

Науково-дослідницький практикум з географії |Анотація| |Програма|

Педагогічні технохнології вищої школи |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Фундаментальні проблеми землезнавства |Анотація| |Програма|

Прикладна кліматологія |Анотація| |Програма|

Геоекологічна експертиза території |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Онлайн ГІС-сервіси Програма О.І. Сінна В.С. Попов

Організація туристичної діяльності Програма Ю.І. Прасул


014.07 Середня освіта (географія)


Тематичне картографування Анотація Програма Матеріали О.Л. Агапова

Організація туристичної діяльності Програма

Педагогічні технології профільної середньої освіти Програма

Педагогічний менеджмент Програма

Управління науковими проектами |Анотація| |Програма|


106. Географія. Спеціальність «Географія рекреації і туризму»


Музеєзнавство Програма О.О. Жемеров

Картографічний метод в географії рекреації та туризму |Анотація| |Програма|

Організація туристичної діяльності |Анотація| |Програма|

Рекреаційне природокористування |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Спортивно-оздоровчий туризм |Анотація| |Програма|