МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ


106. Географія. Освітня програма “Географія”


Spatial planning for sustainable development
Асистентська практика
Виробнича практика
Геоіконіка
Геосистемний моніторинг
Глобальні проблеми сучасності
Науково-дослідницька практика
Основи ГІС-аналізу
Педагогічний менеджмент
Переддипломна практика
Практикум: прикладні географічні дослідження
Прикладна ландшафтна екологія
Підготовка кваліфікаційної роботи
Тематичне картографування
Управління науковими проєктами
Фундаментальні проблеми землезнавства


106. Географія. Освітня програма “Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі”


Cartographic base for spatial planning
Spatial planning for sustainable development
Асистентська практика
Виробнича практика
Геоіконіка
Глобальні проблеми сучасності
Дистанційні методи в геомоніторингу
Науково-дослідницька практика
Онлайн ГІС-сервіси
Основи ГІС-аналізу
Підготовка кваліфікаційної роботи
Практикум: прикладні географічні дослідження
Прикладна ландшафтна екологія
Тематичне картографування
Управління науковими проєктами
Фундаментальні проблеми землезнавства


106. Географія. Освітня програма “Географія рекреації і туризму”


Географія міжнародного туризму
Глобальні проблеми сучасності
Музеєзнавство
Організація туристичної діяльності
Основи ГІС-аналізу
Рекреаційно-туристське природокористування
Фахова асистентська практика


014.07 Середня освіта (географія). Освітня програма “Географія, Людина і природа та туристська робота”


Виробнича (педагогічна) практика
Глобальні проблеми сучасності
Людина і природа
Науково-педагогічна практика
Педагогічний менеджмент
Педтехнології профільної середньої освіти та туристської роботи
Переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи
Тематичне картографування
Туристська робота в школі
Управління науковими проєктами
Управління освітнім процесом
Фахова педагогічна практика
Фундаментальні проблеми землезнавства


НАСКРІЗНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК МАГІСТРІВ


Архів дисциплін магістерського рівня