МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ


106. Географія. Освітня програма “Географія”


Spatial planning for sustainable development
Cartographic base for spatial planning
Онлайн ГІС-сервіси
Геосистемний моніторинг
Глобальні проблеми сучасності
Управління науковими проєктами
Геоіконіка
Основи ГІС-аналізу
Практикум: прикладні географічні дослідження
Тематичне картографування
Фундаментальні проблеми землезнавства
Прикладна ландшафтна екологія
Науково-дослідницька практика
Виробнича практика
Асистентська практика
Переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи


106. Географія. Освітня програма “Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі”


Cartographic base for spatial planning
Геоіконіка
Управління науковими проєктами
Дистанційні методи в геомоніторингу
Глобальні проблеми сучасності
Практикум: прикладні географічні дослідження
Прикладна ландшафтна екологія
Тематичне картографування
Фундаментальні проблеми землезнавства
Онлайн ГІС-сервіси
Науково-дослідницька практика
Асистентська практика
Підготовка кваліфікаційної роботи


106. Географія. Освітня програма “Географія рекреації і туризму”


Глобальні проблеми сучасності
Організація туристичної діяльності
Географія міжнародного туризму
Рекреаційно-туристське природокористування
Фахова асистентська практика


014.07 Середня освіта (географія). Освітня програма “Географія, Людина і природа та туристська робота”


Основи ГІС-аналізу
Управління науковими проєктами
Cartographic base for spatial planning
Глобальні проблеми сучасності
Психологія і педагогіка середньої профільної освіти Програма 18-19
Педтехнології профільної середньої освіти та туристської роботи
Людина і природа
Тематичне картографування
Туристська робота в школі
Фундаментальні проблеми землезнавства
Управління освітнім процесом
Практикум: прикладні географічні дослідження
Науково-педагогічна практика
Виробнича (педагогічна) практика
Переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи


НАСКРІЗНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК МАГІСТРІВ


Архів дисциплін магістерського рівня