Витяг з протоколу №14 засідання Вченої ради факультету геології, географії, рекреації і туризму від 31 серпня 2020 року


1 КУРС МАГІСТРАТУРИ


106. Географія. Освітня програма «Географія»


Геосистемний моніторинг Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш Б.О. Шуліка

Управління науковими проектами Анотація Програма Матеріали Н.О. Бубир Н.В. Попович

Геоіконіка Програма Матеріали В.А. Пересадько

Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали О.І. Сінна

Практикум: прикладні географічні дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Кадастр і моніторинг земель Програма Матеріали В.М. Опара

Тематичне картографування Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Педагогічний менеджмент Програма Матеріали О.О. Жемеров

Прикладна ландшафтна екологія Програма Н.В. Максименко

Виробнича практика Програма Матеріали А.М. Байназаров

Асистентська практика Програма


106. Географія. Освітня програма «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»


Картографічне обґрунтування територіального планування Анотація Програма Матеріали Н.В. Попович

Управління науковими проектами Анотація Програма Матеріали Н.О. Бубир Н.В. Попович

Дистанційні методи в геомоніторингу Анотація Програма Матеріали О.Л. Агапова

Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш Б.О. Шуліка

Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали 18-19 Матеріали 19-20 О.І. Сінна

Практикум: прикладні географічні дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Кадастр і моніторинг земель Програма Матеріали В.М. Опара

Тематичне картографування Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Онлайн ГІС-сервіси Програма Матеріали О.І. Сінна В.С. Попов

Асистентська практика Програма


014.07 Середня освіта (географія)


Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш Б.О. Шуліка

Психологія і педагогіка середньої профільної освіти Програма 18-19

Педтехнології профільної середньої освіти Програма 18-19 Програма 19-20 Матеріали О.О. Жемеров

Людина і природа Програма 18-19 Програма 19-20 Матеріали Н.О. Бубир

Педагогічний менеджмент Програма 18-19 Програма 19-20 Матеріали О.О. Жемеров

Тематичне картографування Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Туристська робота в школі Програма 19-20 Матеріали С.І. Решетченко

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма 18-19 Програма 19-20 Матеріали І.Г. Черваньов

Практикум: прикладні геогр. дослідження Програма 18-19 Програма 19-20 Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Управління освітнім процесом Програма 19-20 Матеріали С.М. Куліш С.І. Решетченко

Практикум: прикладні географічні дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Науково-педагогічна практика Програма 18-19

Виробнича (педагогічна) практика Програма 18-19

Переддипломна практика Програма 19-20

Підготовка кваліфікаційної роботи Матеріали


106. Географія. Освітня програма «Географія рекреації і туризму»


Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали 18-19 Матеріали 19-20 О.І. Сінна

Музеєзнавство Програма Матеріали О.О. Жемеров

Організація туристичної діяльності Програма Ю.І. Прасул

Рекреаційно-туристське природокористування Програма Матеріали

Географія міжнародного туризму Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Асистентська практика Програма


106. Географія. Освітня програма «Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування»


Клімат великого міста Програма Матеріали С.І. Решетченко

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш Б.О. Шуліка

Теорія геозображень Програма В.А. Пересадько

Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали 18-19 О.І. Сінна

Ландшафтне планування та проектування Програма Матеріали Н.В. Максименко

Педагогічний менеджмент Програма Матеріали О.О. Жемеров

Практикум: прикладні географічні дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Тематичне картографування Програма Матеріали А.М. Байназаров

Теорія і методологія географічної науки Програма І.Г. Черваньов

Кадастр і моніторинг земель Програма Матеріали В.М. Опара

Виробнича практика Програма Матеріали А.М. Байназаров

Асистентська практика Програма

Науково-дослідницька практика Програма

Геокібернетика Анотація О.І. Сінна

ГІС у землеустрої та кадастрі Анотація

Оптимізація природного середовища Анотація Л.Б. Поліщук

Географічний практикум Анотація Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Зміни клімату урбанізованих територій Анотація С.І. Решетченко

Педагогічні технохнології вищої школи Анотація О.О. Жемеров

Підготовка кваліфікаційної роботи Матеріали