Професори, доценти, старші викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців за двома спеціальностями на першому (бакалавр) і другому (магістр) рівнях вищої освіти. Спеціальність 106 Географія за освітньо-професійними програмами: «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Географія рекреації та туризму», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота». Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійні програми: «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»; «Географія, Людина і природа та туристська робота».

Фахова підготовка проходить з таких професійно-орієнтованих дисциплін як: топографія з основами геодезії, землезнавство, екологія, загальна гідрологія, картографія, дистанційне зондування Землі, метеорологія і кліматологія, ландшафтознавство, біогеографія, ґрунтознавство, геоморфологія і палеогеографія, фізична географія України, фізична географія материків і океанів, методика навчання географії та ін.

Кафедра забезпечує викладання фахово орієнтованих спецкурсів: основи ГІС-аналізу, основи геоекології, музеєзнавство, картографічний дизайн, методика організації спортивно-туристської роботи, природна та історико-культурна спадщина, клімат Землі, основи кадастру, моніторинг довкілля, педагогічний менеджмент, геокологічна експертиза території.

Серед фахових спецкурсів – геоіконіка, рекреаційна географія, глобальні проблеми сучасності, геосистемний моніторинг, антропогенні ландшафти, педтехнології профільної середньої освіти та туристської роботи, тематичне картографування, географія міжнародного туризму, спортивний туризм та орієнтування, практикум: прикладні географічні дослідження, галузеві кадастри України, людина і природа, дистанційні технології в навчанні, ГІС в географії, картографічний метод дослідження, картографічний дизайн, Cartographic base for spatial planning (англ. мовою), Spatial planning for sustainable development (англ. мовою), та багато інших.

Викладачі кафедри викладають студентам і закордоном, наприклад у Ханчжоуському педагогічному університеті (Китайська народна республіка).

Понад 100 років на кафедрі зберігається традиція, започаткована професором А.М. Красновим – проводити виїзні польові практики. Так, студенти І курсу проходять навчальну практику на навчально-науковій географічній базі «Гайдари» у мальовничій місцевості на березі р. Сіверський Донець; ІІ-го курсу – у містах України і Карпатах, а також за кордоном. Виробничі практики ІІІ-V курсів проводяться у провідних науково-дослідних, виробничих та освітянських установах та організаціях по всій Україні та за кордоном (Інститут географії НАН України, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Інститут педагогіки АПН України, ДНВП «Картографія», Державна агенція водних ресурсів України) і м. Харкова (Харківський центр з гідрометеорології, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», ТОВ «Земстройпроект», КВНЗ «Харківська обласна станція юних туристів», КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», обласні управління культури і туризму, охорони навколишнього природного середовища).

Викладачі кафедри активно приймають участь, в складі журі і Оргкомітету, у проведенні ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії, обласного етапу конкурсу-захисту МАН України в секції Науки про Землю, обласного і міського етапу Всеукраїнському турнірі юний географ та ін.

Викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію у закладах вищої освіти країн світу, найчастіше країн Європи. Під час стажування відбувається ознайомлення із європейськими інноваційними підходами до надання освітніх послуг, новітніми унікальними методиками у викладацькій діяльності, основними тенденціями розвитку економіки та управління у Європейському Союзі.

У складі кафедри функціонують три навчальні лабораторії: фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені проф. Г.П. Дубинського; топографії, картографії та геоінформаційних технологій; геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі. Навчально-наукова географічна база „Гайдари” забезпечує окрім навчальних практик ще і польові дослідження. Є чотири фахові бібліотеки. Доступ до мережі Інтернет для студентів кафедри необмежений.

Усі студенти кафедри ведуть роботу в наукових творчих студентських об’єднаннях, результати якої є джерелом для підготовки дипломних робіт, наукових статей, а також публікацій посібників, довідників, карт, атласів.
Студенти кафедри постійно беруть участь у наукових студентських форумах в Україні та закордоном. Щороку на кафедрі проводяться міжнародні конференції з географії і картографії: у квітні – студентів та аспірантів, у вересні – провідних науковців і методистів географії України і зарубіжжя. Студенти кафедри кілька років поспіль займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Приймають участь у Всеукраїнському конгресі молодих географів. Відзначають Всесвітній день геоінформаційних систем та ін.

Студенти кафедри, що навчаються за освітніми програмами «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Географія рекреації та туризму» очолюють харківський осередок Української спілки молодих географів (УСМГ), активно приймають участь у літніх школах ЧГSchool, основні події яких прив’язані до гірських маршрутів, ландшафтних досліджень.

Під час дистанційного навчання викладачі кафедри використовують програмне забезпечення для обробки даних ДЗЗ ERDAS Imagine 2022, повну інфраструктуру ArcGIS Enterprise, програмне забезпечення Digitals українського виробництва. А також ліцензійне програмне забезпечення від Microsoft.

Сучасне обладнання використовується під час навчальних практик ехолот-картоплотер Lowrance Elite 7 ti, гідрологічні рейки, гідрологічна вертушка, аналітична лабораторія Tetra Water Test Set, метеорологічний комплекс, який базується на точних універсальних метеорологічних датчиках від Lufft Gmbh. Актуальну інформацію отримують зі знімків з квадрокоптеру DJI Mavic 2 Pro.

Кафедра тісно співпрацює з рядом українських (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Львівський національний університет імені Івана Франка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін.) та зарубіжних вищих навчальних закладів (Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Університет Йорку, Університет природних ресурсів і природничих наук (Відень, Австрія), Університет Верхньої Бретані Ренн II і т.д.).

Кафедра має успішних випускників, з якими щорічно проводить ряд зустрічей. Так само щорічно відбуваються зустрічі студентів і викладачів з представниками роботодавців.