Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Кредити ECTS 4
Програма 2020-2021
2021-2022
2022-2023(ФГМіК, КГіК) 2022-2023(ГПтСТР))

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у майбутнього фахівця знань і умінь щодо запобігання негативного впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та здоров’я людей, а також оцінки ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях та об’єктах.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.