Викладач update pending
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019
2019-2020

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Географія рекреації та туризму», «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: дати студентам необхідні знання про рельєф, відклади, що його складають, процеси, що його зумовлюють та історію розвитку рельєфу Землі. Основні завдання вивчення дисципліни: дати уяву про будову, генезис, розвиток та динаміку рельєфу земної поверхні; розкрити особливості формування рельєфу в залежності від рельєфоутворюючих агентів.


Навчальні матеріали


Захищена секція

Цей контент заблоковано паролем. Будь-ласка, авторизуйтеся для разблокування матеріалів.