Викладач Владислав Сергійович Попов
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019
2019-2020
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”, “Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток”, “Географія рекреації та туризму”, “Картографія, геоінформатика і кадастр”

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: дати студентам необхідні знання про рельєф, відклади, що його складають, процеси, що його зумовлюють та історію розвитку рельєфу Землі. Основні завдання вивчення дисципліни: дати уяву про будову, генезис, розвиток та динаміку рельєфу земної поверхні; розкрити особливості формування рельєфу в залежності від рельєфоутворюючих агентів.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.