Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Владислав Сергійович Попов
Борис Олександрович Шуліка
Кредити ECTS 6
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021 Зміни до програми
2022-2023
2023-2024

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою навчальної професійно-орієнтованої практики є закріплення теоретичних знань про закономірності будови і розвитку географічної оболонки, природні умови і природні ресурси, роль різних природних зон і висотних поясів у господарській діяльності людей, набуття елементарних навичок проведення польових фізико- та економіко-географічних спостережень.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.