Викладач Анатолій Михайлович Байназаров
Кредити ECTS 7
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»

Опис
Метою вивчення навчальної дисципліни «Географія материків і океанів» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань по вивченню фізичної географії материків і океанів, пізнання загальних планетарних і великих регіональних закономірностей виникнення, розвитку, поширення та господарського освоєння ландшафтів, формування уявлень про напрямки та інтенсивності господарської трансформації ландшафтів у різних природних структурах суші земної кулі, і про ті наслідки, якими супроводжуються антропогенні перебудови, формування практичних навичок по роботі з
картографічним матеріалом.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.