Викладач Олена Леонтіївна Агапова
Кредити ECTS 4
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблене вивчення методик аналізу даних ДЗЗ, напрямків їх застосування для вирішення наукових та прикладних задач, алгоритмів обробки та корекції матеріалів зйомки, основних методологічних та методичних підходів до проведення дешифрування та розпізнавання знімків, застосування аналітичного інструментарію геоінформаційних систем та методик обробки й аналізу даних ДЗЗ у дослідженнях різної тематики.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.