Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Кредити ECTS 4
Програма 2017-2018
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Географія, природознавство та спортивнотуристська робота», «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни вивчення природних та антропогенних водних об’єктів, явищ і процесів, що у них відбуваються, а також закономірностей зосередження водних об’єктів по земній поверхні і в товщі ґрунтів, та їх закономірностей, за якими ці явища та процеси розвиваються. Гідрологія відноситься до комплексу наук, що вивчають фізичні властивості Землі, зокрема її гідросфери.


Розширений план лекцій


Розширений план лабораторних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.