Викладач Валентина Григорівна Клименко
Кредити ECTS 4
Програма 2017-2018
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування первинних знань із загальної гідрології з основами океанології для раціонального й комплексного використання водних ресурсів у народному господарстві, вирішення проблем охорони природи.


Розширений план лекцій


Розширений план лабораторних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.