Викладач Наталія Валеріївна Попович
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами нових та розширення існуючих теоретичних знань та практичних навичок застосування базових засобів геоінформаційних систем для побудови карт і вирішення прикладних задач у галузі сучасних географічних досліджень та суміжних галузей.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Приклад контролю


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.