Викладач Олена Іванівна Сінна
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами нових та розширення існуючих теоретичних знань та практичних навичок застосування базових засобів геоінформаційних систем для побудови карт і вирішення прикладних задач у галузі сучасних географічних досліджень та суміжних галузей.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Приклад контролю


Навчальні матеріали

Захищена секція

Цей контент заблоковано паролем. Будь-ласка, авторизуйтеся для разблокування матеріалів.