Викладач Юлія Іванівна Прасул
Олена Іванівна Сінна
Кредити ECTS 6
Програма 2017-2018
2019-2020
2020-2021
2022-2023
2023-2024

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота», «Географія, економіка та краєзнавчотуристична робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення ґрунтів як природного тіла та невід’ємної частини геосфери, конкретних умов формування ґрунтів, будови, властивостей, структури ґрунтів, особливостей і закономірностей їх розповсюдження; вивчення понять, принципів та концепцій, основних методологічних та методичних підходів біогеографії, характеристик біоценозів, відомостей щодо біогеографічного районування Землі.


Розширений план лекцій (Біогеографія)


Розширений план практичних робіт (Біогеографія)


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.