Викладач Олександр Олегович Жемеров
Олена Іванівна Сінна
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації і туризму»; Картографія, геоінформатика і кадастр; «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про ландшафти, їх структуру, морфологію, функціонування, класифікацію та ін.; інтегрування набутих студентами знань основ геології, геоморфології, кліматології, гідрології, ґрунтознавства, біогеографії при вивченні природно-територіальних комплексів як конкретних локальних або регіональних сполучень компонентів природи Землі.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Захищена секція

Цей контент заблоковано паролем. Будь-ласка, авторизуйтеся для разблокування матеріалів.