Університетська навчально-наукова географічна база “Гайдари” розташована на правому березі Сіверського Дінця в 55 км на південь від Харкова при в’їзді в селище Гайдари Зміївського району. Її географічні координати 49°38′ північної широти та 36°18′ східної довготи. База була створена в 1978 р.

Інтерактивна карта:


Тут, в одному з найбільш мальовничих куточків Лівобережної України проходять практику географи студенти-першокурсники, виконуючи програми галузевих топографічної, геолого-геоморфологічної, метеорологічної, гідрологічної, ґрунтової, геоботанічної і економіко-географічної практик.

Літні навчальні загальногеографічна й топографічна практики студентів-першокурсників базуються на матеріалах основних географічних курсів і являються їхнім логічним завершенням.

Завдання-практик: закріплення й розширення теоретичних знань по загальному землезнавству, геології, геоморфології, метеорології, кліматології, географії ґрунтів, ґрунтознавству, біогеографії, топографії, введенню в соціально-економічну географію; застосування теоретичних положень на практиці – оволодіння методикою польових фізико-географічних і соціально-економічних досліджень, вивчення, природних і природно-територіальних комплексів, придбання й оволодіння навичками роботи із приладами, виконання топографо-геодезичних зйомок, освоєння ведення польових документів і різних способів обробки результатів спостережень і вимірів, ознайомлення с загальною організацією полових і камеральних географічних і топографічних робіт; розвиток в студентів комплексного географічного мислення й розуміння природних географічних явищ, уміння аналізувати, виявляти закономірності природних процесів, знаходити взаємозв’язки при вивченні природних об’єктів, явищ, компонентів. Майбутні вчителі-географи також готуються на практиці до проведення природознавчих екскурсій і постановці елементарних дослідів і спостережень у шкільних умовах, одержують первісні навички еколого-природоохоронної і краєзнавчої роботи.