Викладач Олександр Олегович Жемеров
Ірина Валеріївна Колосова
Кредити ECTS 4
Програма 2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, природознавство та_спортивно-туристська робота», «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична_робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є знайомство з особливостями геологічної будови, тектонічної структури та рельєфу Землі для розуміння причин їх впливу на екологічний стан навколишнього середовища, а також сприяє отриманню знань щодо еколого-геологічних умов середовища життєдіяльності, розвиненню самостійного мислення у відповідних питаннях та здібностей до формування суспільно-корисного світогляду у цій галузі.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.