Викладач Оксана Вікторівна Залюбовська
Кредити ECTS 4
Програма 2017-2018
2019-2020
2020-2021
2022-2023
2023-2024

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”; “Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток”; “Картографія, геоінформатика і кадастр”; “Географія рекреації та туризму”; “Географія, економічна та краєзнавчо-туристична робота”; “Географія, природознавство та спортивно-туристська робота”

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є первинне опанування студентами основними науковими положеннями загальної фізичної географії та вчення про географічну оболонку як глобального середовища Людства.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.