Викладач Марія Володимирівна Космачова
Кредити ECTS 4
Програма 2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму»

Опис
Основним завданням вивчення дисципліни є формування у студентів знань про геологічну будову Землі, ендогенні і екзогенні процеси що властиві планеті, про методи геохронології і її еволюцію. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання: знати геологічну будову Землі, мінерали і склад гірських порід, що
складають земну кору, етапи геологічного розвитку Землі.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.