Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 5
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Метою переддипломної практики є: завершення формування професійних компетентностей, здобутих в університеті під час опанування освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, для прийняття самостійних рішень та вдосконалення практичних умінь та навичок проведення наукових досліджень, приділяючи увагу завершенню вивчення студентами питань, що пов’язані з темою наукового дослідження.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.