Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Кредити ECTS 4
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів фахового розуміння про особливості використання природних ресурсів їх охорону у сучасний період, основні геоекологічні проблеми, пов’язані з цим, місце раціонального природокористування в системі сучасних наук.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.