Викладач Світлана Іванівна Решетченко
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Картографія, геоінформатика і кадастр”, “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”, “Географія рекреації і туризму”, “Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток”, “Географія, економічна та краєзнавчотуристична робота”, “Географія, природознавство та спортивно-туристська робота”

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є набуття необхідних знань для аналізу кліматичних і погодних умов, їх впливу на ланки кліматичної системи, а також на умови росту і розвитку рослин з метою формування на його основі об’єктивних висновків і рекомендацій щодо регулювання технологій вирощування культур для отримання максимального та стабільного врожаю.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.