2 КУРС


Основи наукових досліджень
Основи картографії та геоінформатики (міжфак)


4 КУРС


Природно-ресурсний потенціал України(ГРіТ)
Фаховий практикум
Основи моделювання в географії
Шкільна географія
Географічні основи кадастру
Обробка даних БПЛА
Основи розробки баз геоданих
Мобільні та польові ГІС
Географічне середовище України
Спортивно-оздоровчий туризм
Основи раціонального природокористування