Викладач update pending
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є – сформувати у студентів уяву про основні принципи моделювання в географічній науці та фізичній географії, об’єкт та предмет побудови моделей в фізичній географії, чинники та закономірності протікання природних процесів, основи системної організації природи та закони існування Всесвіту.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.