Викладач Олександр Олегович Жемеров
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія рекреації і туризму”; “Картографія, геоінформатика і кадастр”; “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття теоретичних основ методики викладання як науки про закономірності й особливості процесу навчання географії у школі та інших закладах середньої освіти, озброєння студентів знаннями і вміннями, необхідними для професійного становлення вчителя географії та подальшого зростання його методичної майстерності.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.